Факультет музичного мистецтва

      ​​

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА КНУКІМ ГОТУЄ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:

ЗА ТАКИМИ КВАЛІФІКАЦІЯМИ:

• КЕРІВНИК ХОРУ (АКАДЕМІЧНОГО), АРТИСТ ХОРУ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кафедра академічного хорового мистецтва, консультує завкафедри - заслужена артистка України професор Кречко Наталія Михайлівна, тел. (067) 279-73-74.

• КЕРІВНИК ХОРУ (НАРОДНОГО), АРТИСТ ХОРУ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кафедра народнохорового мистецтва, консультує завкафедри - кандидат мистецтвознавства професор Скопцова Олена Михайлівна, тел. (067) 920-65-74).

• КЕРІВНИК ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЮ, АРТИСТ АНСАМБЛЮ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кафедра фольклористики, бандури та інструментального мистецтва, консультує заступник декана - кандидат історичних наук, доцент Сінельнікова Валентина Володимирівна, тел. (098) 398-20-30).

• КЕРІВНИК КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ, АРТИСТ ОРКЕСТРУ (АНСАМБЛЮ), ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кафедра фольклористики, бандури та інструментального мистецтва, консультує консультує завкафедри - кандидат мистецтвознавства доцент Дорофєєва Вероніка Юріївна, тел. (068) 776-07-08).

• КЕРІВНИК ОРКЕСТРУ, АРТИСТ ОРКЕСТРУ (АНСАМБЛЮ), ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кафедра фольклористики, бандури та інструментального мистецтва, консультує завкафедри - кандидат мистецтвознавства доцент Дорофєєва Вероніка Юріївна, тел. (068) 776-07-08).

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ У 2018 РОЦІ

У 2018 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

Це правило не стосується осіб, які:

·         мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або квотами-2 (дивись правила вступу: http://knukim.edu.ua/pravila-priyomu/);

·         мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в атестаті та у сертифікаті ЗНО.

·         подають іноземний документ про освіту;

·         подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

Зазначені особи подають документи тільки в паперовій формі. Також у паперовій формі подаються документи у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі або у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​