Факультет музичного мистецтва

      ​​

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА КНУКІМ ГОТУЄ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:

ЗА ТАКИМИ КВАЛІФІКАЦІЯМИ:

• БАКАЛАВР МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, КЕРІВНИК ХОРУ (АКАДЕМІЧНОГО), АРТИСТ ХОРУ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН, ДИРИГЕНТ (секція академічного хорового мистецтва, консультує заслужена артистка України професор Кречко Наталія Михайлівна, тел. (067) 279-73-74).

• БАКАЛАВР МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, КЕРІВНИК ХОРУ (НАРОДНОГО), АРТИСТ ХОРУ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН, ДИРИГЕНТ (секція народнохорового мистецтва, консультує кандидат мистецтвознавства професор Скопцова Олена Михайлівна, тел. (067) 920-65-74).

• БАКАЛАВР МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, КЕРІВНИК ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЮ, АРТИСТ АНСАМБЛЮ, ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН, ФОЛЬКЛОРИСТ (секція фольклористики, консультує кандидат історичних наук, доцент Сінельнікова Валентина Володимирівна, тел. (098) 398-20-30).

• БАКАЛАВР МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, КЕРІВНИК КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ, АРТИСТ ОРКЕСТРУ (АНСАМБЛЮ), ВИКЛАДАЧ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН, ДИРИГЕНТ (секція бандури та інструментального мистецтва, консультує народний артист України професор, Голова Національної спілки кобзарів Володимир Миколайович Єсипок, тел. (097) 902-11-24), кандидат мистецтвознавства доцент Дорофєєва Вероніка Юріївна, тел. (068) 776-07-08).

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ У 2019 РОЦІ

У 2019 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

·для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому та Правил прийому: http://knukim.edu.ua/pravila-priyomu/;

·для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

·для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;

· за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

·у разі подання іноземного документа про освіту;

·у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

·у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

·у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

·для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому: http://knukim.edu.ua/pravila-priyomu/;

·у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Зазначені у переліку особи подають документи тільки в паперовій формі. Також у паперовій формі подаються документи у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі або у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті: http://ez.osvitavsim.org.ua.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​