Факультет музичного мистецтва

Вимоги до творчого конкурсу

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

Галузь знань – 0202 «Мистецтво».

Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»

 

Пояснювальна записка

Екзамен з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Музичне мистецтво», спеціалізації: «хорове диригування (народний хор)», «народний вокал», «хорове диригування (академічний хор)», «кобзарське мистецтво та бандура», «музичний фольклор», «народні інструменти», «оркестрові струнні інструменти», «оркестрові духові та ударні інструменти», «музичне мистецтво естради», «естрадний спів».

На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як вийняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нищезазначених вимог до кожної спеціалізації.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Хорове диригування (народний хор)»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром, один з яких – a capрella;
 • виконати напам'ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;
 • виконати в народній (або академічній) манері два вокальних твори із супроводом.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь,   розвинений музичний слух; теоретичні музичні знання та здатність коротко, логічно і професіно формулювати думку;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

із супроводом

Верьовка Г. «Не забудь юних днів», «Ой ходив чумак», «Ходила я по садочку», «Ой на горі жита много»

Гулак-Артемовський С. «Там, за тихим, за Дунаєм» з оп. «Запорожець за Дунаєм»

Гладкий Г. Обр. Л. Ревуцького «Заповіт»

Лисенко М. «А вже весна»

Майборода П. «Розляглися тумани»

Моцарт В. А.  Реквієм «Dies ire», Messa  C- dur «Sanctus».

Пашкевич А. «Фронтові побратими», «Степом, степом», «Лебеді материнства».

Рахманінов С. «Слава народу»

Ревуцький Л.  «Ой, чого ти почорніло»

Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

Шамо І. «Стоїть над Волгою курган»

Шуберт Ф. Messa G-dur «Kyrie»

a cappella

Авдієвський А. «Чуєш, брате мій», «Колискова», «Павочка ходить», «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Верьовка Г. «Ой там, за Дунаєм», «Ой ти, дівчино, чом зажурилась», «Сховалось сонце за горою», «Жито, мати», «Ой дівчино Уляно»

Іконник В. «Сонце заходить»

Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

Козицький П. «Зелений кудрявчик»

Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

Кошиць О. «Ой у полі криниченька», «Бодай тая степовая могила запала»

Левашов В. «В камышах лебедушка»

Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Щедрик», «Піють півні», «Пряля», «Козака несуть», «Ой там, за горою», «Ой, у полі плужок оре»

Лисенко М. «Ой гай, мати, гай зелений»; «Стелися барвінку», «Сон», «Пливе човен»

Людкевич С. «Ой зацвіли фіалочки», «Гагілка»

Мендельсон Ф. «Лес»

Орфєєв О. «Ой у полі жито»

Рахманінов С.  «Богородице, Діво, радуйся»

Ревуцький Л. «Прилетіла перепілонька»

Ступницький В. «Прилетів сокіл до віконця», «Жала Улянка шовкову траву»

Чайковський П. «Ночевала тучка золотая»

Чесноков П.. «Не цветочек в поле вянет»

Шамо І. «Веснянка»

 
Рекомендована література

1. Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.

2. Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.

3. История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.

4. История украинской музыки.- М., 1981.

5. Казачков С.А. Дирижёрский аппарат и его постановка / С.А.Казачков. – М., 2007

6. Колесса М.Ф. Основи техніки диригування. - /М.Ф.Колесса. – К., 1981.

7. Конерштейн М.М. Вопросы дирижирования. /М.М.Конерштейн. – К.: Музыка, 2002.

8. Матюхин В. П. Основы теории дирижирования (методические указания) / В. П. Матюхин. – Х., 2006.

9. Мусин И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л.: Музыка, 2007.

10. Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.

11. Розумний І.К. Практичний посібник диригування /І.К.Розумний. – К., 2009.

12. Сивизьянов А.С. Проблемы мышечной свободы дирижёра хора / А.С.Сивизьянов. – М.: Музыка, 2003.

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Народний вокал»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати в обробці чи автентичному варіанті 4 народних пісні різних стилів та жанрів народної музичної творчості. Надати характеристику виконуваних творів, розкриваючи питання художньо-образного змісту, жанрових та стильових особливостей.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень вокально-сценічних умінь та навичок;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

Українські народні пісні

Ой роде наш красний

А попід терен

Ой, я знаю, що гріх маю

Гей, долино, долино

Їхав козак за Дунай

Висока верба

Гомін, гомін по діброві

Вербовая дощечка

Гори наші

Тихо, тихо Дунай воду несе

Дівчина в саду квіти збирала

Добрий вечір, дівчино

За Сибіром сонце сходить

Зашуміла ліщинонька

Зелена верба

Казав мені батько

Мала мати одну дочку

На городі бузина

По всьому світу стала новина

Удовицю я любив

Чи я в лузі не калина була

Чорноморець, матінко

Я в середу родилася

Якби мені не тиночки

 

Рекомендована література

1.Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) / В. Г. Антонюк. – К., 2007.

2.Голубев П. Советы молодым вокалистам / П. Голубев. – М., 1972.

3.Дмитриев Л. Основы вокальной педагогики / Л. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968.

4.Егоров А. Гигиена голоса / А. Егоров. – М., 1962

5.Іваницький А. Українська народна музична творчість / А. Іваницький. – К.: Муз. Україна, 1990.

6.Кантарович В. Что надо знать артисту о своем голосе / В. Картарович. – М., 1965.

7.Маслій К. С. Виховання голосу співака / К. С. Маслій. – Рівне:  ЛІСТА, 1996.

8.Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микиша. – К., 1971.

9.Назаренко И. Искусство пения / И. Назаренко. – М., 1967.

10.Юдін С. П. Формирование голоса певца / С. П. Юдин. – М., 1962.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Музичний фольклор»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати в автентичному варіанті чи обробці 4 народних твори (пісня / інструментальний твір) різних стилів та жанрів народної музичної творчості. Надати характеристику виконуваних творів, розкриваючи питання художньо-образного змісту, жанрових та стильових особливостей, умов побутування твору і т.ін.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати достатній рівень вокально-сценічних умінь та навичок; розвинений музичний слух; здатність коротко і логічно формулювати думку;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, регіональних жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

В автентичному варіанті чи обробці 4 різножанрових народних твори (пісня / інструментальний твір) з регіону походження абітурієнта, або українські народні пісні:

Чорноморець, матінко

Посіяла огірочки

Копав, копав криниченьку

Ой пішла я заміж у чужу оселю

Ой, я знаю, що гріх маю

Їхав козак за Дунай

Вербовая дощечка

Ой гиля, гусоньки на став

По всьому світу стала новина

Несе Галя воду

Через сад – виноград

Весняночка – паняночка

Пора, мати, жито жати

Косарі косять

Ой чи я не мила

Іхали козаки із Дону додому

Добрий вечір, тобі, пане господарю

Зоре моя вечірняя

Іхав козак з України

Ніч яка місячна, зоряна, ясная

Виспівує соловейко

Бодай ся когут знудив

 

Рекомендована література

 1. 1.Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) / В. Г. Антонюк. – К., 2007.
 2. 2.Голубев П. Советы молодым вокалистам / П. Голубев. – М., 1972.
 3. 3.Дмитриев Л. Основы вокальной педагогики / Л. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968.
 4. 4.Егоров А. Гигиена голоса / А. Егоров. – М., 1962
 5. 5.Іваницький А. Українська народна музична творчість / А. Іваницький. – К.: Муз. Україна, 1990.
 6. 6.Кантарович В. Что надо знать артисту о своем голосе / В. Картарович. – М., 1965.
 7. 7.Маслій К. С. Виховання голосу співака / К. С. Маслій. – Рівне:  ЛІСТА, 1996.
 8. 8.Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микиша. – К., 1971.
 9. 9.Назаренко И. Искусство пения / И. Назаренко. – М., 1967.
 10. 10.Юдін С. П. Формирование голоса певца / С. П. Юдин. – М., 1962.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Хорове диригування (академічний хор)»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром, один з яких – a capрella;
 • виконати напам'ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури, висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;
 • виконати в академічній манері два вокальних твори із супроводом.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь,   розвинений музичний слух, теоретичні музичні знання та здатність коротко, логічно і професіно формулювати думку;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

з супроводом

Верьовка Г. «Не забудь юних днів», 

Лисенко М.  Заключний хор «А вже весна» з опери «Зима і весна»

Леонтович М. хор русалок «Хай іде насува» з опери «На русалчин Великдень»

Людкевич С.   «Гагілка»

Моцарт В. А.  Реквієм «Dies ire»

Моцарт В.А. Коронаційна месса «Sanctus»

Ревуцький Л.  «Ой, чого ти почорніло»

Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

Свірідов Г. «Поема памяти Сергея Есенина» - №5 «Ночь под Ивана Купала»

Форе Г.Реквієм «Lux aеterna»

Чайковський П. жіночий хор «Девицы красавицы» з опери «Євгеній Онєгін»                                

Шуберт Ф.Messa  C- dur «Sanctus».

Шуберт Ф. Messa G-dur «Kyrie»

a caрpella

 Іконник В «Сонце заходить»

Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

Козицький П. «Зелений кудрявчик»

Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

Кошиць О. «Ой, у полі криниченька», «Бодай тая степовая могила запала»

Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Щедрик», «Піють півні», «Пряля», «Козака несуть»,  «  «Мала мати одну дочку», 

Лисенко М. «Ой, гай, мати, гай зелений»; «Стелися барвінку»

Людкевич С. «Ой, зацвіли фіалочки»

Майборода Г. «Пролісок», «Вершник»

Мендельсон Ф. «Ліс»

Персел Г. «Вечірня пісня»

Рахманінов С.  «Богородице, Діво, радуйся»

Чайковський П. «Ночевала тучка золотая». «Жаворонок»

Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет»

Шамо І. Веснянка

Шуман Р. «Сон»

 
Рекомендована література
1.     Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.
 1. 2.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.
 2. 3.Дубінін І. Гармонія. –К.,1972.
 3. 4.Дубовский И., Евсеев С.  Учебник гармонии. – М.,1965.
 4. 5.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.
 5. 6.История украинской музыки.- М., 1981.
 6. 7.Конен В. История зарубежной музики / В. Конен. - М.: Музика, 1981.
 7. 8.Колесса М. Ф. Основи техніки диригування / М. Ф. Колеса. - К.: Музична Україна, 1981. - 208 с.
 8. 9.Мархлевский А. С. Практичні основі роботи в хоровому класі / А. С.Мархлевський - К.: Музична Україна, 1986. - 96 с.
 9. 10.Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.
 10. 11.Пигров К. К. Управление хором / К. К. Пигров. - М., 1964. - 216 с.
 11. 12.Попова Т. В. Музыкальные жанры и форы / Т. В. Попова. - М.: Музгиз, 1954. - 383 с.
 12. 13.Птица К. Б. Очерки по технике дирижирования / К. Б. Птица. - М., 1948. - 160 с.
 13. 14.Чесноков П. Хор и управление им / П. Чесноков. - М.: Музгиз, 1952. -223 с.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Кобзарське мистецтво та бандура»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен:

 • виконати концертну програму (два різнопланових інструментальних та два різнопланових вокально-інструментальних твори).

В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати володіння комплексом вокальних умінь та навичками гри на інструменті;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

інструментальні твори:

Г.Гендель. Чакона.

М.Дремлюга. Прелюдія і фуга.

В.Єсипок. Віночок українських народних танців.

О.Герасименко. Варіації на тему української народної пісні «Цвіте терен».

вокально-інструментальні твори:

Укр. нар. пісня в обробці М.Лисенка «Ой, гаю мій, гаю».

С.Гулак-Артемовський «Стоїть явір над водою».

А.Кос-Анатольський «Ой, візьму відерце».

Укр. нар. пісня в обробці В.Таловирі «В гаю зелененькім».

Рекомендована література

1.Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки.-М.,1986.

2.Вахромеев В. Элементарная теория музыки.-М.,1999.

3.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.

4.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.

5.История украинской музыки.- М., 1981.

6.Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.-М.,1991.

7.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,1986.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Народні інструменти»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати концертну програму (поліфонію, велику форму, дві різнохарактерні п’єси на народні теми).

В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен продемонструвати:

 • рівень володіння комплексом умінь та навичок гри на інструменті;
 • глибоке розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей творів програми;
 • здатність до емоційного відгуку на музичну палітру та до сценічного перевтілення;
 • художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

БАЯН

Й.-С.Бах                         Прелюдії і фуги (ДТК І, ІІ тт.).

Д. Шостакович               Прелюдії і фуги.

О. Флярковський           Прелюдії і фуги.

В.-А. Моцарт                 Соната № 12.

В.Зубицький                            Карпатська сюїта.

В.Кусяков                       Сонати.

О.Холминов                            Сюїта сі-мінор.

І.Репников                      Бассо остинато.

Й.Штраус – І.Яшкевич  Весняні голоси.

К.Стеценко – І.Яшкевич         Вечірня пісня.

М.Різоль                         Чардаш.

К.Мясков                        Український танець.

В.Семенов                      “Калина красная”.

І.Альбеніс                       Кордова.

В.Калінніков                            Ноктюрн фа-дієз мінор.

В.Власов                        Ноктюрн.

 

АКОРДЕОН

Й.-С.Бах                         Прелюдії і фуги (ДТК І, ІІ тт.).

Р. Щедрін                       Прелюдії і фуги.

Б.Марчелло – Й.-С.Бах Концерт ре мінор.

В.Зубицький                            Болгарський зошит.

В.Семенов                      Болгарська сюїта.

Вл.Золотарьов               Дитячі сюїти.

Д.Скарлатті                    Сонати.

В.Власов                        Експромт.

М.Різоль                         Фантазія на буковинські народні теми.

П.Фросіні                       Варіації на тему Венеціанського карнавалу.

Обр. В.Гальчанського   У Харкові дощ іде (укр. нар. пісня).

Ю.Дранга                       “Тонкая рябина”.

А.П’яццолла                            Танго.

СОПІЛКА

Й.Кванц                          Соната.

Ф.Е.Бах                           Соната.

М. Гайдн                        Концерт.

Й.Кванц                          Соната.

І.Вимер                           Гуцульська рапсодія.

М.Корчинський             Коломийки.

В.Цайтц                          Дударик.

Г.Дініку                          Хора-стакато.

В.Попадюк                     Фантазія на теми гуцульських народних мелодій.

В.Попадюк                     Українські народні мелодії.

В.Шумейко                     Наспів.

М.Тимофіїв                    Гуцульська фантазія.

СКРИПКА

Й.С.Бах                           Партити і сонати для скрипки соло (2 частини            на вибір).

Г.Ф.Телеман                            Фантазії.

Г.Ф.Телеман                            Сонати.

Ф. Мендельсон               Концерт для скрипки з оркестром.

В.А.Лало                        Іспанська симфонія.

Д. Кабалевський            Когнцерт для скрипки.

М. Брух                          Концерт №2.

Й.С.Бах                          Концерт Е moll.

Й. Гайдн                         Концерт №1, №2.

К.Сен-Санс                     Концерт №3.

Й.Брамс                          Угорський танок № 1.

В.Монті                          Чардаш.

Г.Дініку                          Румунський хоровод.

К.Порумбеску                Балада.

О.Гриншпун                            Весняний хоровод.

В.Попадюк                     Концертна полька.

П.Терпелюк                    Гуцульська фантазія.

І.Левицький                    Українська рапсодія.

В.Гекер                           Буковинські козачки. Херсонський козачок. Покутська полька.

Ю.Блищук                      Буковинський танец

С. Новачек                     Непреривний рух.

ЦИМБАЛИ

Й.-С. Бах                        Скрипкові концерти.

А.Вівальді                      Концерт для скрипки ля мінор.

Ф.Ліст.                                     Рапсодії. Угорські боги.

К.Сен-Санс                     Лебідь.

М.Лисенко                      Сумний спів. Елегія.

Р.Глієр                                     Прелюд.

В.Бурдін                         Прелюдія і хора.

А.Геза                             Концертні етюди №№ 14-18.

Я.Лапінський                  Парафраз.

В.Попадюк                     Фантазія на гуцульські народні теми.

К.Мясков                        Пісня.

Г.Аллага                         Хорал. Вихор.

Д.Попічук                       Концертна фантазія. Козачок.

 

ГІТАРА

Й.-С.Бах                                            Сонати, сюїти та партити для лютні та віолончелі у перекладенні для гітари.

С. Вайс                                     Твори для лютні.

Дж. Доуланд                                     Твори для лютні.

А. Брещанелло                        Сонати та партити.

Л. де Нарваес                          Твори для віуели.

А. де Нударра                         Твори для віуели.

Е. Вальдерравано                    Твори для віуели.

Д. Спарсанс                             Твори для віуели.       

Ф.Сор                                      Варіації на тему Моцарта.

М.Джуліані                              Сонати, рондо, варіації для гітари.

М. Каркассі                             Сонати, рондо, варіації для гітари.

Ф. Каруллі                               Сонати, рондо, варіації для гітари.

Н. Кост                                     П’єси, карписи та етюди.

Ф. Таррега                               П’єси, карписи та етюди.

Л. Леньяні                                П’єси, карписи та етюди.

Н. Паганніні                                      П’єси, карписи та етюди.

Д. Агуадо                                П’єси, карписи та етюди.

М. Льобет                                П’єси, карписи та етюди .

Е. Вілла Лобос                        П’єси. Прелюдії, етюди.

Ф. Морено-Торроба               Сюїти,  сонати.

М. Кастельнуого-Тедеско       П’єси, сюїти, сонати.

Х.Родриго                               Сапатеадо.

М.Кошкін                                Сюїти, П’єси та етюди.

Р. Дієнс                                    Твори для гітари.

П. Панін                                   Мініатюри та етюди для гітари.

Ю.Радзецький                         П’єси та етюди.

О. Затинченко                          П’єси та етюди.

Д. Панченко                             Обробки народних мелодій для гітари.

В. Карлаж                                П’єси та етюди.

В.Козлов                                  Сюти та П’єси.

М. Кошкін                               Сюти та П’єси.

 

 
Рекомендована література
 1. 1.Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.
 2. 2.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.
 3. 3.Дубінін І. Гармонія. –К.,1972.
 4. 4.Дубовский И., Евсеев С.  Учебник гармонии. – М.,1965.
 5. 5.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.
 6. 6.История украинской музыки.- М., 1981.
 7. 7.Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Оркестрові струнні інструменти»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати концертну програму (поліфонію, велику форму, дві різнохарактерні п’єси на народні теми).

В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен продемонструвати:

 • рівень володіння комплексом умінь та навичок гри на інструменті;
 • глибоке розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей творів програми;
 • здатність до емоційного відгуку на музичну палітру та до сценічного перевтілення;
 • художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

СКРИПКА

Й.-С. Бах.                       Партити і сонати.

Г.Ф.Телеман                            Фантазії.

Г.Ф.Телеман                            Сонати.

Ф. Мендельсон               Концерт для скрипки з оркестром.

В.А.Лало                        Іспанська симфонія.

Д.Кабалевський             Когнцерт для скрипки.

М.Брух                           Концерт №2.

Й.С.Бах                          Концерт Е moll.

Й. Гайдн                         Концерт №1, №2.

К.Сен-Санс                     Концерт №3.

Й.Брамс                          Угорський танок № 1.

В.Монті                          Чардаш.

Г.Дініку                          Румунський хоровод.

К.Порумбеску                Балада.

О.Гриншпун                            Весняний хоровод.

В.Попадюк                     Концертна полька.

П.Терпелюк                    Гуцульська фантазія.

І.Левицький                    Українська рапсодія.

В.Гекер                           Буковинські козачки. Херсонський козачок. Покутська полька.

Ю.Блищук                      Буковинський танець.

А.Вьєтан                         Тарвантела.

О.Ріс                               Непреривний рух.

С. Новачек                     Непреривний рух.

П.Чайковський.              Мелодія.

М.Лисенко.                     Фантазія.          

А.Штогаренко.               Пісня.

Ю.Мейтус.                      Скерцо, Алегро.

АЛЬТ

Два каприси (Компаньолі, Гофмейстер)

Й.-С. Бах.                        Сюїти для віолончелі соло. Сонати. Концерт.

Г.Телеман.                      Концерт.

І. Хандошкін.                 Концерт.

Г.Гендель                       Концерт.

Й.Гайдн                          Концерти.

К.Ф.Цельтер                            Концерт.

Я. Стаміц                        Концерт.

ВІОЛОНЧЕЛЬ

Й.-С. Бах                        Сонати.

К.Давидов                      Концерт.

Л.Боккеріні                     Концерт.

К.Сен-Санс                     Концерт.

Й.Гайдн                          Концерт  C-dur.

С.Рахманінов                 Мелодія.

М.Лисенко                      Елегія.

Д.Шостакович                Адажіо.

В.Кирейко                      Концерт.

А.Вівальді                      Адажіо.

Л.Ревуцький                   Балада.

Г.Форе                            Метелик.

Ю.Щуровський              Танець-рондо.

КОНТРАБАС

Л.Боккеріні                     Концерт.

К. Дітерфдорф               Концерт.

В.Кирейко                      Менует. Музичний момент, Скерцо.

Б.Лятошинський            Мелодія.

М.Лисенко                      Елегія.

Й.Гайдн                          Анданте.

В.Косенко                       Скерцино.

 

Рекомендована література
 1. 1.Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.
 2. 2.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.
 3. 3.Дубінін І. Гармонія. –К.,1972.
 4. 4.Дубовский И., Евсеев С.  Учебник гармонии. – М.,1965.
 5. 5.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.
 6. 6.История украинской музыки.- М., 1981.
 7. 7.Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.

 

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Оркестрові духові та ударні інструменти»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати концертну програму (поліфонію, велику форму, дві різнохарактерні п’єси).

В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен продемонструвати:

 • рівень володіння комплексом умінь та навичок гри на інструменті;
 • глибоке розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей творів програми;
 • здатність до емоційного відгуку на музичну палітру та до сценічного перевтілення;
 • художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

ФЛЕЙТА

В.А.Моцарт                     Перший, Другий концерти.

І.-Й.Плейель                    Концерт.

М.Ромберг                       Концерт.

В.Василенко                    Сюїта «Навесні».

Й-С.Бах                            Сонати №5, №6 , «Сиціліана» з сонати мі-мінор.

Г.Гендель                         Соната № 2.

А.Фюрстенау, В.Цибін   «10 концертних етюдів».

Х.Келлер                           3-й зошит.

Приль, М.І.Платонов      «24 етюди».

М.Паганіні                       «24 каприси ».

К.Андерсен                       Балада і танок сильфів.

Дж.Бізе                              Менует із сюїти № 2 «Арлезіанка».

Е.Боцца                              Агрестід.

К.Домінчин                       Скерцо.

А.Дютійе                           Сонатіна.

А.Жоліве                           Пісня Ліноса.

А.Казелла                          Сіціліана і Бурлеска.

П.Чайковський                 Осіння пісня (перекл. І. Ягудіна).

Д.Шостакович                   Танок з «Балетної сюїти».

ГОБОЙ

Й-С.Бах                            Концерт до мажор.

Ф.Гідаш                            Концерт.

Й-С.Бах                            Соната соль мінор.

А.Вівальді                        Соната до мажор.

Ф.Крамарж                       Концерт.

Ф.Пуленк                         Соната.

М.Раков                           Соната.

В. Ферлінг                        48 етюдів.

І. Люфт                             24 етюди.

Р.Глієр                               Анданте.

В.Дранішніков                  Поема.               

М.Лисенко                         Колискова.

КЛАРНЕТ

К.Вебер                           Варіації, Концертіно, Великий концертний                         дует.

Ф.Крамарж                     Концерт.

Р.Щедрін                        Сюїта.

Р. Гофман                       40 етюдів.

Л. Відеман                      Етюди.

Р. Штарк                         Етюди.

С.Рахманінов                 Вокаліз.

А.Лядов                          Прелюдія.

М.Скорульський           Ларго.

Д.Обер                          Жига.

ФАГОТ

К.Сен-Санс                    Соната.

Б.Дваріонас                   Теми з варіаціями.

Ю. Вейсенборн             Етюди.

М.Раков                        Етюд.

 Л. Мільде                      Етюди.

І.Юрловський                Гумореска.

Р.Гліер                           Експромт.

 

САКСОФОН

К.Готліб                          Концерт.

Ж.Демерсман                 Венеціанський карнавал.

Д.Мійо                           Сюїта «Скаромуш».

А.Ривчун                         Концертний етюд.

Г.Калінкович                  Концерт-каприччіо.

Г.Форе                                     Павана.

Л.Колодуб                      Українські витинанки.

Е.Боцца                          Арія, Експромт і танець.

А.Ривчук                         Етюди.

ВАЛТОРНА

В. Моцарт                     4 концерти.

Л. Колодуб                    Концерт № 1

К. Сен-Санс                  Концертна п’єса.

К. Копраш                    60 вибраних етюдів.

М. Дульський              Етюди.

М. Глазунов                 Мрії.

М. Глінка                     Ноктюрн.

В.Русанов                     Мелодія.

М. Лисенко                  Сумний спів.

С. Рахманінов              Серенада.

ТРУБА

Концерти для труби: Альбіноні, Арутюняна, Гедіке, Генделя, Гайдна,

                                     Вівальді, Пескіна, Василенка,

                                     Бердиєва, Брандта.

Ж. Арбан                        Школа.

В. Вурм                          Етюди.

В. Брандт                        Етюди.

Р.Свірський                    Скерцо, Ноктюрн.

П.Чайковський               «День ли царит».

С.Рахманінов                  Весняні води, Вокаліз.

Д.Шостакович                Романс.

М.Бердяєв                       Гумореска.

ТРОМБОН

В.Блажевич                    Концерт № 2

Є.Васильєв                     Концертна п’єса.

Л. Блюм                          Етюди.

Б. Григор‘єв                   Етюди.

П. Чайковський             Осіння пісня.

М. Глазунов                   Пісня трубадура.

Дж.Тартіні                     Адажіо.

К. Сен-Санс                   Лебідь.

БАРИТОН

А.Марчелло                   Концертіно.

В.Лебедєв                      Концертне алегро.

В.Блажевич                   Концертний етюд.

В.Блок                           Поема.

Ж. Арбан                       Школа.

В. Вурм                         Етюди.

В. Брандт                      Етюди.

К.Сен-Санс                   Каватина.

Я.Степовий                  «Розвійтеся з вітром».

ТУБА

       В.Лебедєв                    Концертне allegro, Концерт №1.

Р.Лінк                          Сонатіна.

Дж.Вільямс                 Концерт для туби.

А.Зверєв                      Драматичне концертіно.

В.Блажевич                 70 етюдів.

В.Кладницький           Соната.

Я.Кротов - В.Блажевич  Концертний етюд.

Б. Григор‘єв               50 етюдів.

С. Васильєв                24 мелодичних етюди.

В.Блажевич                    Концерти №№2,5,6,8.

О.Гедіке                          Імпровізація.

Е.Боцца                          Прелюдія і allegro в стилі Баха, Аllegrо і фінал.

П.Чайковський              Аріозо короля Рене.

К.Сен-Санс                    Каватина.

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ

На вступному випробуванні абітурієнт повинен продемонструвати навички гри на таких інструментах: маримбі, віброфоні, малому барабані, літаврах, ударній установці.

Маримба

 • гами мажорні, мінорні, арпеджіо, також з використанням "тремоло";
 • читанния невеликих музичих фрагментів в повільноми русі;
 • твори: один крупної форми (частина концерту або сонати), або дві п’єси середньої та малої форми віртуозного характеру у супроводі фортепіано або під «мінус один».

Вібрафон

 • одна п’єса двома або чотирма палками з використанням педалі.

Малий барабан

 • "двійки" в різных нюансах, прискорюючи з повільного до швидкого темпу, з переходом на дріб та поверненням до повільного темпу;
 • виконання парадидлів;
 • ритмічне читанния етюдів з використанням синкоп, пауз, триольних, квінтольних, секстольних та септольних ритмів, з використанням різних нюансів.

Літаври

 • тремоло в різній динаміці;
 • етюди та оркестрові фрагменти (К.М. Купинський, Школа, № 20);
 • читанния ритмічних етюдів.

Ударна установка

 • виконання ритмів в різних стилях;
 • виконання парадидлів та вправ на координацію;
 • дві віртуозні п’єси з акомпаниментом джазового ансамблю або під «мінус один», де одна пьєса має бути в стилі Swing, а друга  - в стилях Latin або Funk або Fusion (в кожному творі необхідно виконати Solo на ударній установці не менше одного квадрату, наприклад: D.Weckl «Island magic», T.Igoe «New ground», J.Riley «Out in the open»).
 
Рекомендована література
 1. 1.Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.
 2. 2.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.
 3. 3.Дубінін І. Гармонія. –К.,1972.
 4. 4.Дубовский И., Евсеев С.  Учебник гармонии. – М.,1965.
 5. 5.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.
 6. 6.История украинской музыки.- М., 1981.
 7. 7.Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.

 

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Музичне мистецтво естради»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен  виконати такі творчі завдання:

 • виконати два музичні твори, різні за художнім змістом, музичною формою і стилем;
 • імпровізувати на задану гармонічну схему;
 • імпровізувати на задану мелодію.

В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен продемонструвати:

 • рівень володіння комплексом умінь та навичок гри на інструменті;
 • глибоке розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей творів програми;
 • здатність до емоційного відгуку на музичну палітру та до сценічного перевтілення;
 • художньо-інтерпретаційні уміння.

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

ФОРТЕПІАНО

О. Скрябін                      Прелюдії ор. 4,11.

Ж.Гершвін                      3 прелюдії для фортепіано.

І.Якушенко                    Джазовий альбом.

Г.Сасько                         Збірник «Мозаїка».

Г.Міллер                        Серенада місячного світла.

С.Джоплін                      Регтайм.

Д. Крамер                      Автострада (концертний етюд).

І. Карабищ                     Прелюдії.

К.Дебюсі                         Ляльковий Кек-уок з циклу «Дитячий куток».

К.Дебюсі                         Прелюдії: Менестрелі «Генерал Левайн».

 

АКОРДЕОН

Ф.Абреу                         Tіко-тіко.

А.Воссен                         Карусель.

О.Корчевий                    Омський сувенір.

Р.Бажилін                       Барви літнього вечора.

П.Россіні                         Запаморочливий акордеон, Гарячі пальці, Веселий кабальєро.

А.П’яццола                    Лібертанго. Ундертанго.

Р.Гальяно                       Вальс Марго.

Г.Принчіппе                             Концерт.

В.Власов                         Кроки, Мені подобається цей ритм, Степ, Давай посвінгуємо Basso-ostinato.

В.Черніков                               Воронезький ковбой.

ГІТАРА

С.Вільямс                      Блюз на вулиці Бейсі.

Тіко-тіко                         Кубинська народна мелодія. Корковадо.

А.Бобін                           Боса-нова.

Е.Косма                          Опале листя, Ти для мене все.

С.Колесник                     П’єса в класичному стилі.

В.Молотков                    Відтінки моря.

Ч.Паркер                        Донна Лі (бі-поп).

А.Козлов                        Листопад.

   И.С.Бах                          Аллеманда из сюиты №3.

   Г.Ф.Гендель                   Соната №2.

Ф.Таррега                      Арабское каприччио.

С.Абреу                          Тико-тико.

У.Монтгомери               Вслед за ветром.

Т.Кулиев                        Лезгинка.

Джо Сатриани               The crush of love.

Ч.Кореа                          Ты для меня всё.

С.Капелюшок                 Нежность.

 Д.Леннон, П.Маккартни Девушка.

 Д.Рейнхардт                  Облака.

 Р.Роджерс                     Голубая луна.

 Г.Манчини                    Дни вина и роз.

 Дж.Пасс, Х.Эллис         Блюз в соль.

 Ф.Уоллер                      Жимолость.

 

 

БАС-ГІТАРА

Джо Пасс                        Форфард Паос.

Д.Веллінгтон                  Сі-Джет блюз.

Е.Марков                       Джанго – Обробка теми Джю Льюіса.

Е.Косма                          Опале листя.

А.Бабій                           Позолочене століття.

В.Двойкіна                     Імпровізація на тему Ч.Паркера «Дона Лі».

В.Двойкіна                     Імпровізація на тему.

В.Янга                               «Стелла в світі зірок».

 

 

САКСОФОН

К.Дебюссі                       Маленький пастух.

Е.Косма                          Опале листя (обр. М.Шапошнікової).

Ф.Вутс                                      Джазова соната.

Ч.Паркер                        Етюди, «Неділька».

Ф.Ліст                              Ноктюрн.

Ривчун.                           Концертний етюд.

Р. Глієр                           Романс.

Г. Калінкович                 Концертне танго, концерт капріччіо.

М.Мусоргський             Старий замок.

С. Рахманінов                Вокаліз, Симфонічні танці

М.Римський-Корсаков   Пісня Шемаханської цариці, Політ Джмеля.

А. Хачатурян                 Танок з шаблями.

П. Чайковський              Баркарола.

Д.Гершвін                      Прелюдії.

М.Равель                        Павана.

Блюзовий квадрат.

 

ТРУБА

Ю.Саульський               Балада.

В.Степурко                    Трубач в джазі.

Б.Пауел                          Жвава  паризька вулиця.

В.Гросс                           Ніжно.

Х.Сільвер                       Подвійний удар.

А.Сандовал                    Характерні етюди.

Д.Гілеспі                         Ніч в Туніс.

С.Вандер                        Сер Дюк.

Ф.Хабарі                        Блюзовий квадрат.

                                          Шалений блюз.

 

ТРОМБОН

К. Бахолдін           Коли не вистачає техніки.

А. Давід                Концертіно.

В. Блажевич           Концерт № 2.

Д. Тартіні              Адажіо.

С.Васильєв            Концертна п’єса.

Дж. Гершвін                   Прелюдія № 2.

Е. Якушкін            Регтайм.

Г. Міллєр              Серенада сонячного світла.

Л. Цфасман           Невдале побачення.

 

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ

На вступному випробуванні абітурієнт повинен продемонструвати навички гри на таких інструментах: віброфоні, ударній установці.

 

Вібрафон

 • гами (до 3-х знаків) мажорні, мінорні, арпеджіо, читанния невеликих музичих фрагментів в повільному русі.
 • одна джазова п’єса, двома або чотирма палками з використанням педалі.

 

Ударна установка

 • виконання ритмів в різних стилях
 • "двійки" в різных нюансах, прискорюючи з повільного до швидкого темпу, з переходом на дріб та поверненням до повільного темпу;
 • ритмічне читанния етюдів з використанням синкоп, пауз, триольних, квінтольних, секстольних та септольних ритмів, з використанням різних нюансів.
 • виконання парадидлів та вправ на координацію.
 • дві віртуозні п’єси з акомпаниментом джазового ансамблю або під «мінус один», де одна пьєса має бути в стилі Swing, а друга  - в стилях Latin або Funk або Fusion (в кожному творі необхідно виконати Solo на ударній установці не менше одного квадрату, наприклад: D.Weckl «Island magic», T.Igoe «New ground», J.Riley «Out in the open»).
 
Рекомендована література

1.Алексеев Б., Мясоедов А.  Учебник гармонии. – М.,1980.

2.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.

3.Дубінін І. Гармонія. –К.,1972.

4.Дубовский И., Евсеев С.  Учебник гармонии. – М.,1965.

5.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.

6.История украинской музыки.- М., 1981.

7.Мюллер Т.Ф. Гармонія. М.,1981.

8.Колліер Дж. Становление джаза. – М.: Радуга, 1984.

9.Понен В. Рождение джаза. – М.: Сов.композитор, 1982.

10.Чугунов Ю. Гармонія в джазі, М., 1980.

11.Бриль І. Практичний курс джазової імпровізації, М., 1979.

 

Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

«Естрадний спів»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен:

 • виконати 3 вокальних твори різних жанрів та стилів (a capella, під фонограму «мінус», у супроводі концертмейстера).

В ході виконання абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень володіння комплексом вокально-сценічних умінь та навичок;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
 • виявити здатність до емоційного та сценічного перевтілення;
 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння.

Рекомендований репертуар

Пісні українських композиторів

Кос-Анатольський А.:

 • "Коли заснули сині гори";
 • "Ой ти, дівчино, з горіха зерня";
 • "Конвалії";
 • "Зоряна ніч";
 • "Незабутній вальс".

 

Буєвський Б. :

 • "На долині туман";
 • "Дві стежини";
 • "Я до тебе з ніжністю";
 • "Понеси мене, весно".

 

Білаш О.:

 • "Два кольори";
 • "Ясени";
 • "Сині очі волошок".

 

Верменич В.:

 • "Чорнобривці";
 • "Іду я росами";
 • "Спогад";

Пісні українських композиторів 70-80-х років

Івасюк В.:

 • "Червона рута";
 • "Водограй";
 • "Світ без тебе";
 • "Кленовий вогонь";
 • піду в далекі гори";
 • "Запроси мене у сни";
 • "Тільки раз цвіте любов";
 • "Балада про мальви";
 • "Балада про дві скрипки";
 • "Жовтий лист".

Зуєв О. :

 • "Три дороги";
 • "А ми удвох";
 • "Якщо поруч ти";
 • "Безсмертник";

 

Кириліна І. :

 • "Лісова пісня";
 • "Лелеча доля";
 • "Про що кажуть студенти".

 

3лотник О.:

 • "Маки червоні";
 • "Гай, зелений гай";
 • "Невезуча";  
 • "Чуєш, мамо";
 • "Батько і мати".

 

Твори зарубіжних композиторів 60-90-х років

Гершвін Дж.:

 • "Колискова";
 • "Тінь твоєї посмішки";
 • "Зачарований ритм";
 • "Найкраща";

 

Керн Дж. :

 • "Хелло, Доллі";
 • "Дим";
 • "Твоя пісня";

Голсон Б. 

 • "Не шепочи".

 

Юменс В.

 • "Чай на двох".

Стайн Дж.:

 • "Люди".

 

Деньо Д.

 • "Кабаре".

 

АББА.: 

 • "Санни".

 

Романси російських композиторів

Алябев А.:

 • "Нищая";
 • "Соловей, мой соловей".

 

Абаза В.:

 • "Утро туманное".

 

Булахов П.

 • "Не пробуджай воспоминаний".

 

Борисов В.: 

 • "Звезды на небе".

 

Вертинський О.:

 • "Без женщин";
 • "Мадам, уже падают листья";
 • "Танго Магнолия";

 

Глінка М.:

 • "Не щебечи соловейко";
 • "Жаворонок";
 • "Гуде вітер вельми в полі";
 • "Не искушай".

 

Гуерчиа Н.:

 • "Нет, не любил он".

 

Гурильов А.:  

 • "Грусть девушки".

 

Донауров С. :

 • "Пара гнедых".

 

Романси українських композиторів

 

3аремба Л.:

"Дивлюсь я на небо".

 

Кос-Анатольський А.:

"Солов'їний романс".

 

Людкевич С.:

 • "Не співайте мені";
 • "Ти, як квітка";
 • "Черемоше, брате мій".

 

Лисенко М. :

 • "Молитва за Україну";
 • Ой, одна я одна”;
 • Утоптала стежечку";
 • "Ой, я дівчина-Полтавка";
 • "Садок вишневий коло хати".

 

Стеценко К.:

 • "Стояла я і слухала весну";
 • "Вечірня пісня";
 • "Плавай, плавай, лебедонько".

 

Українські народні пісні

"На вулиці скрипка грає". "Гей, там нагорі Січ іде". "Ой, у вишневому садочку". "Ти до мене не ходи". "Взяв би я бандуру". "Ой, ходила дівчина бережком". "Взяв би я дівчиноньку". "Ой, чорна я си чорна". "Бодай ся когут знудив". "О, милий мій, молю тебе". "Місяць на небі". "Ой, зійди, зійди, ясен місяцю". "Дивлюсь я на небо". "Ой, та зажурились". "Зелененький барвіночку". "Прощай, дівчино". "Нащо мені карі очі". "Коло млина-яворина". "Ой, піду я до млина". "Ой, у полі верба". "Спати мені не хочеться". "Ой, на горі, на маківці". "По садочку ходжу". "Ой з-за гори". "Ой, джиґуне, джиґуне!". "Цвіте черемшина".

 

Рекомендована література

1.Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки.-М.,1986.

2.Вахромеев В. Элементарная теория музыки.-М.,1999.

3.Друзкин М. История зарубежной музыки. Вып.З.-М., 1989; Вып. 7.- М., 1976.

4.История русской музыки / Общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. - М., 1987.

5.История украинской музыки.- М., 1981.

6.Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.-М.,1991.

7.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,1986.

 

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: 5292485@rambler.ru