Факультет музичного мистецтва

      ​​

Деканат

Петро Леонтійович Богоніс декан факультету музичного мистецтва КНУКіМ, заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор. Голова профспілкового комітету  професорсько-викладацького складу університету.

З 1986 року на викладацькій посаді в КНУКіМ. Працював викладачем спеціальних музичних дисциплін, диригентом оркестру народних інструментів. В цей період займається концертною діяльністю. Веде активну наукову роботу, автор багатьох наукових статей, монографій з теорії та історії музичної педагогіки. Вперше науково обґрунтував та практично довів оригінальний метод гри та співу при навчанні на музичних інструментах дітей підліткового віку з недостатніми музичними здібностями. В своїй діяльності намагається впроваджувати в практику сучасні підходи в організації учбового процесу на факультеті, вивчає досвід європейських та світових подібних навчальних закладів. Прибічник демократичних, ліберальних течій у вихованні та навчанні.

 

 

Валентина Володимирівна Сінельнікова заступник декана факультету музичного мистецтва з навчальної і навчально-виховної роботи. Кандидат історичних наук, доцент. Дослідник історії східної української діаспори, автор монографії «Традиційна культура та побут українців Волгоградської області (кінець ХУІІ – початок ХХІ століття)», понад 80-ті статей в наукових і науково-популярних виданнях України і Росії. Працювала солісткою-вокалісткою Державного ансамблю пісні і танцю «Казачья воля» (м. Волгоград, РФ); провідною артисткою Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня»; завідувачем лабораторії кафедри бандури і кобзарського мистецтва, викладачем кафедри народнопісенного виконавства та фольклору, заступником декана факультету магістерської підготовки КНУКіМ, завідувачем кафедри народної художньої творчості та фольклору.​

 

 

Лариса Вікторівна Остапенкозаступник декана факультету музичного мистецтва з наукової і навчально-методичної роботи. Хоровий диригент, педагог, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Харківське музичне училище, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «музика та педагогіка», аспірантуру КНУКіМ. Працює у КНУКіМ з 1993 року. Автор понад 20-ти статей у фахових виданнях з питань музичної педагогіки та історії вокально-хорового мистецтва України.​​

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​