Факультет музичного мистецтва

Деканат

Петро Леонтійович Богоніс декан факультету музичного мистецтва КНУКіМ, заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор. Голова профспілкового комітету  професорсько-викладацького складу університету.

З 1986 року на викладацькій посаді в КНУКіМ. Працював викладачем спеціальних музичних дисциплін, диригентом оркестру народних інструментів. В цей період займається концертною діяльністю. Веде активну наукову роботу, автор багатьох наукових статей, монографій з теорії та історії музичної педагогіки. Вперше науково обґрунтував та практично довів оригінальний метод гри та співу при навчанні на музичних інструментах дітей підліткового віку з недостатніми музичними здібностями. В своїй діяльності намагається впроваджувати в практику сучасні підходи в організації учбового процесу на факультеті, вивчає досвід європейських та світових подібних навчальних закладів. Прибічник демократичних, ліберальних течій у вихованні та навчанні.

 

 

Тетяна Василівна Пістунова заступник декана факультету музичного мистецтва, професор кафедри джазу та естрадного співу, завідувач секцією інструментально-оркестрового мистецтва. Закінчила Київську державну консерваторію. Провідний викладач – методист по класу фортепіано, творчий керівник понад 10-ти Лауреатів Міжнародних конкурсів. Веде активну просвітницьку діяльність як автор проекту «Мистецькі зустрічі в КНУКіМ»; брала активну участь у створенні «Музичної вітальні» факультету музичного мистецтва КНУКіМ. Координатор благодійного проекту ФММ і Інституту Раку (м. Київ). 

 

 

 

 

Вероника Юріївна Дорофєєва заступник декана факультету музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент. Захистила дисертацію на тему «Полістилізм у творчості Євгена Станковича як семіотичний феномен». Автор понад 10-ти наукових статей у фахових виданнях. В КНУКіМ працює з поч. 2000-х рр., викладає «Музично-теоретичний практикум», «Аналіз музичних творів», «Практикум сольно-ансамблевий», керує магістерськими дослідженнями.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: 5292485@rambler.ru