Факультет музичного мистецтва

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра заснована 2013 року, сьогодні найпотужнішою складовою кафедри є секція «інструментально-оркестрове мистецтво». Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем: «Бакалавр» спеціальністю: «Музичне мистецтво», спеціалізацією: «Інструментально-оркестрове мистецтво» кваліфікацією: «Артист оркестру (ансамблю), викладач, диригент оркестру (ансамблю), концертний виконавець».

Кафедра джазу та естрадного співу вивчає всі теоретичні і практичні проблеми в галузі музичного мистецтва та інструментально-оркестрового виконавства зокрема, працює над новітніми напрямками формування виконавських стилів, інструментальних новацій та вивчає їх вплив на організацію та розвиток сучасної творчої особистості. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до Державного стандарту вищої освіти, який визначає професійне призначення випускників, систему їх виробничих функцій, вимоги до рівня їх освітньої та професійної підготовки.

Навчально-виховний процес кафедри забезпечений найкращими викладачами – провідними фахівцями українського естрадного і інструментального мистецтва, котрі удостоєні найвищих нагород України. Основне завдання кожного педагога, який працює на кафедрі, – виховувати фахівців великого творчого діапазону. Викладачі кафедри працюють сьогодні у трьох основних секціях кафедри, що представляють собою усе різноманіття інструментально-оркестрового мистецтва України. Це секція народних і оркестрово-струнних інструментів (завідувач секції – заслужений працівник культури України, професор Петро Андрійчук), секція духових і ударних інструментів (завідувач секції доцент КНУКіМ Володимир Романовський) і секція музичного мистецтва естради (завідувач секції професор КНУКіМ Тетяна Пістунова). Усі викладачі притримуються єдиної методики, використовують індивідуальні підходи щодо формування неординарних виконавських стилів майбутніх артистів.

Дорофєєва Вероника Юріївна – завідувач кафедри інструментального мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент. Закінчила Національну музичну академію ім. П. Чайковського. Захистила дисертацію на тему «Полістилізм у творчості Євгена Станковича як семіотичний феномен» (2010). Автор понад 20-ти наукових статей у фахових виданнях. В КНУКіМ працює з поч. 2000-х рр., викладає «Музично-теоретичний практикум», «Аналіз музичних творів», «Практикум сольно-ансамблевий», цикл музично-теоретичних дисциплін, керує магістерськими дослідженнями.

 

На кафедрі створено власну сучасну нотну бібліотеку для студентів, що дозволяє їм формувати власний виконавський стиль вже сьогодні. Щороку кафедра випускає сучасні методичні видання, учбові посібники, оригінальні аудіо та відео видання та ін. Все це допомагає урізноманітнити навчальний процес. На кафедрі видано кілька нотних збірок, які стали хрестоматіями педагогічного репертуару не лише для студентів. Кафедра тісно співпрацює з фахівцями у сфері музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, з Інститутом мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, з Київським державним вищим музичним училищем імені Р. Глієра. Завдяки цьому відбувається обмін досвідом між викладачами, а студенти постійно створюють та реалізовують спільні творчі проекти. Провідними навчальними творчими колективами кафедри сьогодні є: JAZZBAND КНУКіМ під керівництвом доцента КНУКіМ Григорія Постоя, Студентський духовий оркестр "Гармонія" під керівництвом доцента КНУКіМ Володимира Романовського, Український оркестр народної та популярної музики КНУКіМ під керівництвом заслуженого працівника культури України, професора Петра Андрійчука і Український ансамбль "Гарнограй" під керівництвом доцента КНУКіМ Сергія Дідка.

Адреса кафедри: м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 43.

Тел.: (044) 285-80-31.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA