Факультет музичного мистецтва

      ​​

СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

ІВАН ГРИГОРОВИЧ СІНЕЛЬНІКОВ – завідувач секції музичного фольклору, Заслужений працівник культури України, професор КНУКіМ, відомий фольклорист-музикознавець, етноспівак («Льонок», «Джерело», «Кралиця», «Берегиня»). Автор і ведучий музичних програм Національної радіокомпанії України, відмінник народної освіти України, член міжвідомчої консультативної ради з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України; художній керівник фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ. Автор понад 20-ти наукових статей у фахових виданнях з питань підготовки керівників фольклорних колективів, методики викладання фольклорних дисциплін, а також з історії російського старообрядництва Житомирщини. Автор навчального посібника «Методика роботи з фольклорним колективом» (2017 р.). Голова журі ІІІ-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу автентичних колективів на приз Г. Танцюри (м. Вінниця, 2011, 2016), голова журі щорічного обласного огляду-конкурсу автентичних та самодіяльних колективів ім. В. Полевика (м. Щорс, Чернігівська обл., 2008-2011), член журі Міжнародного фестивалю-конкурсу молодіжних фольклорних колективів ім. В. Гаврилова (м. Брянськ, РФ, 2002-2010). 2000 – 2010 рр – науцковий консультант Науково-творчої лабораторії українського фольклору ім. В. Скуратівського у м. Лазаревське (Сочі, РФ), проводив майстер-класи з традиційного співу в Краснодарі, Волгограді, Брянську, Ярославлі (РФ), Чернігові, Вінниці, Житомирі, Рівному та інших містах України. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства культури України, Київського міського голови та Всеукраїнської музичної спілки. Викладає фольклорний ансамбль, сольний спів, методику роботи з фольклорним ансамблем та інші фахові дисципліни.

СОФІЯ ЙОСИПІВНА ГРИЦА – фольклористка, музикознавець, етномузиколог, етнокультуролог, славістка. Доктор мистецтвознавства (1982). Професор (1993). Лауреат Премій ім. Б. Асаф'єва (1991), ім. М. Лисенка (1999) та НАНУ ім. Ф. Колесси (1999). Член НСКУ (1973). Член-кореспондент Академії мистецтв НАН України (2011). Авторка численних праць з теорії та історії словесно-музичного і музичного фольклору, фольклористики та музикознавства. Розробила теорію пісенної / фольклорної парадигми як сукупності варіантів одного пісенного зразка, що утворилися внаслідок його трансформацій у процесі просторово-часового руху під впливом модусів мислення середовищ; визначила рівні їх ідентифікації за семантикою і структурою; простежила динамічні модифікації фольклору в автохтонних, міграційних та іміграційних середовищах; першою здійснила соціологічні дослідження фольклору в т. зв. «інтегрованих» середовищах. Запропонувала метод парадигмального дослідження пісенності, залежної від регіональних модусів мислення, вивчення укр. епіки як системи («Мелос української народної епіки», 1979, 2015). Вивчала проблеми міжетнічних контактів на пограниччях. Ці ідеї наскрізно проходять у значній кількості наступних робіт, зокрема монографіях «Методологические проблемы изучения межэтнических связей в фольклоре» (1987), «Час і простір у фольклорі, його стратифікація в зв'язку з етнографічним регіонуванням України» (1996) тощо. Започаткувала соціологічні дослідження фольклору інтегрованих середовищ. Започаткувала анкетне опитування для з'ясування місця фольклору в контексті культурних інтересів робітничого середовища новобудов; провела експеримент, дослідження для виявлення «модусів мислення» представників різних локальних осередків; динаміки фольклору на міжетнічних пограниччях та у процесі демограф, міграцій. Брала участь у VI, VII, IX, X–XII Міжн. з'їздів славістів. В 1979–1993 вела активну популяризаторську роботу на радіо у циклах «З народних джерел», «Золоті ключі», «Дзвонкова криниця», на ТБ «Перлини душі народної» тощо, здійснивши понад 300 радіо і телепередач, що мали значний вплив на відроження автентичного фольклору в Україні та активізацію фольклорист. роботи. Автор понад 300 статей у журналах, вітчизн. і заруб. енциклопедіях.

ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА СІНЕЛЬНІКОВА – етнолог, кандидат історичних наук, доцент. 1989-1996 рр. –солістка-вокалістка Державного ансамблю пісні і танцю «Казачья воля» (м. Волгоград, РФ); 1996 - 2006 рр. – соліст – провідний майстер сцени Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня». Дослідник історії східної української діаспори, а саме українців Нижнього Поволжя. Автор монографій «Традиционная культура и быт украинцев Волгоградской области (конец ХVІІ – начало ХХІ вв.)» (2010 р., рос. мовою), «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення» (2017 р.), а також понад 70-ти статей в наукових і науково-популярних виданнях України, Польщі, Росії. Учасник понад 50-ти наукових конференцій, із 2016-го р. – автор і ведуча заходів фольклорно-освітянського проекту «Етносвітлиця» у співпраці із відділом патріотичного виховання і краєзнавства Київського міського будинку вчителя. Викладає дисципліни «Історія та теорія виконавської фольклорної традиції», «Методика викладання фольклорно-етнографічних дисциплін» та ін.

ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА ПОРІЦЬКА – етнолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, професор КНУКіМ. Дослідниця трансформації культурних цінностей молоді урбанізованого середовища України, етнічної історії етносів українського прикордоння. В 1982–1989 рр. працювала в Інституті мовознавства імені О. Потебні НАН України, стажувалася в Університеті імені М. Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща). Автор монографії «Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX - поч. XX ст.)» (1998, доповнене перевидання – 2017 р.) і понад 30 наукових статей у фахових виданнях. Учасниця і член оргкомітетів численних Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій із проблем етнології і фольклористики. Викладає етнографію, діалектологію, етнохореологію. Керує науковими роботами магістрів та аспірантів, має 7 захищених кандидатів історичних наук.

МАРГАРИТА ВІКТОРІВНА СКАЖЕНИК – етномузиколог, етноспівачка (ансамбль «Володар»), кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії по вивченню народної музичної творчості НМАУ ім. П.І. Чайковського та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф при МНС України, доцент. Наукові інтереси – мелотипологія та мелогеографія ранньотрадиційних циклів. Проводить активну збирацьку роботу в різних регіонах України. Загальна кількість експедицій – понад 100, обстежено близько 300 сіл. Керівник фольклорного гурту «Володар». Викладає транскрипцію народної музики, стильові особливості українського народного мелосу, аналіз народно-музичних творів, музичний фольклор та ін.

 

 

 

 

 

ГАННА МИКОЛАЇВНА КОРОПНІЧЕНКО – етномузиколог, етноспівачка («Древо», «Володар», «Лукині роси»), науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії по вивченню та пропаганді народної музичної творчості НМА України ім. П. І. Чайковського. Керівник фольклорного ансамблю «Многая лєта» КНУКіМ (з 2008 р.). Учасниця Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій із проблем етномузикології. Ганна Коропніченко – ініціатор, автор концепції й упорядниця кількох аудіовидань традиційного фольклору із власними експедиційними матеріалами. Протягом 1989–2001 та 2007 р. – солістка фольклорного ансамблю «Древо». Співпрацює із центром сучасного мистецтва «Дах». Від 1992 р. керує майстер-класами з українського традиційного співу в Польщі (Люблін, Краків, Вроцлав, Вєнгайти-Ольштин, Гданськ, Рибaки, Дуб’єнка Горлиця, Бубель-Луковіський), Франції (Брон) та Україні (Київ – музей І. Гончара, центр сучасного мистецтва Л. Курбаса; Слав’яногорськ, Дніпропетровськ, Судак). Викладає фольклорні дисципліни: транскрипція народної музики, фольклорній ансамбль, фах (сольний спів).

ІНЕШ ОСЕРБАЇВНА КДИРОВА – заслужена артистка України, доцент, українська естрадна співачка. Закінчила КНУКіМ. У 2006 р. захистила диплом магістра державного управління у Національній академії державного управління при Президентові України. У 1992 р. стала переможницею конкурсу «Утренняя звезда». Улітку 1992 р. отримала перемогу у Міжнародному телевізійному конкурсі молодих виконавців естрадної пісні «Ялта-92». У 1993 р. стала лауреатом Сочинського Міжнародного фестивалю «Гардемарини естради-93» та отримала титул «Міс Елегантність естради». У 1994 р. представила Україну на Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов'янський базар» та стала лауреатом конкурсу молодих виконавців. У 1997 р. стала Лауреатом конкурсу молодих виконавців у Вітебську. У 1998 р. отримала Гран-прі Президента України Леоніда Кучми. Як науковець досліджує традиційну культуру етнічних спільнот України. Викладає «Фах (сольний спів)» та теоретичний курс «Народна творчість етносів України».

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЖУРАВЧАК – музикант – віртуоз (народні духові інструменти), лауреат І-го Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах (Хмельницький, 1995, ІІІ премія), Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах ім. Г. Шендерьова (Владивосток, РФ, 1997, І премія), ІІ-го Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах ім. Г. Хоткевича (Харків, 2001, ІІІ премія), І-го Всеукраїнського конкурсу артистів естради (Київ, 2002, ІІ премія), Міжнародного конкурсу «Music World» (Фівізано, Італія, 2003, Гран-прі), Міжнародного фестивалю-конкурсу «Квітнева весна» (Пхеньян, Північна Корея, 2005, І премія, золотий кубок). Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв (2001, клас сопілки проф. В. Турбовського), аспірантуру КНУКіМ (2004). Підготував 5 лауреатів та дипломантів Всеукраїнських конкурсів сопілкарів. Організатор і керівник фольклорного фестивалю «Трипільське коло», активний громадський діяч. Викладає фах (спецінструмент), гру на традиційних музичних інструментах.

ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ КОРОБОВ – викладач кафедри. Закінчив КНУКіМ, магістр музичного мистецтва за спеціальністю «музичний фольклор» (диплом з відзнакою). Працював в Проблемній науково-дослідній лабораторії по вивченню і пропаганді народної музичної творчості при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського, є автором і розробником інноваційних засобів для фіксації народнопісенної творчості (авторська система польового багатомікрофонного запису), оцифровування та архівування аналогових і новоздобутих цифрових записів фольклору, брав участь в розробці стандарту архівного зберігання фольклорних матеріалів та в розробці Атласу музичних діалектів України. З 2000-го року бере участь в організації і роботі фольклорних науково-дослідних експедицій НМАУ ім. П.І. Чайковського та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (понад 100 експедицій і більше 250 сіл в Україні і на територіях проживання етнічних українців (Польща, Білорусь)). Брав участь у роботі понад 10-ти Міжнародних наукових конференцій (Україна, Білорусь, Литва, Росія). З 2003 року співає в фольклорному ансамблі «Володар», в складі ансамблю виступав на численних міжнародних фестивалях в Україні і за кордоном: в Латвії, Литві, Польщі, Росії, Білорусі.

АННА АНДРІЇВНА ТКАЧ –викладач кафедри. У 2003 р. закінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю «Музичне мистецтво», спеціалізація «Народний спів»; у 2008 р. – Київський національний університет культури і мистецтв, спеціалізація «Менеджмент». Член творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України», володар Гран-прі Етнічно-мистецького фестивалю «Печенізьке поле», неодноразовий переможець Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Як виконавець народної та естрадної пісні взяла участь у більш ніж 130 концертах. У 2011 році закінчила аспірантуру Київського національного університету культури і мистецтв. Навчаючись в аспірантурі, поєднувала навчання з посадою методиста відділу аспірантури та асистента кафедри фольклористики, народнопісенного та хорового мистецтва, пізніше – викладача. Є автором 18 публікацій з питань родинної обрядовості українців та взяла участь у 22 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. Викладає сольний спів, постановку голосу.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​