Факультет музичного мистецтва

Протягом навчання студенти вивчають дисципліни загально-професійної, професійної та практичної підготовки:

спеціалізація «Хорове диригування» – фах (диригування), хоровий клас, хорознавство, читання партитур, диригентсько-хоровий практикум, хорове аранжування, інструментознавство, інструментування, постановка голосу, сольний спів, ансамбль, історія та теорія виконавства (за фаховим спрямуванням), історія розвитку вокальних шкіл світу, методика роботи з хором (за фаховим спрямуванням), хорова література, музичний фольклор, транскрипція народної музики, стильові особливості народного мелосу, аналіз народно-музичного твору, фольклористика (методика і методологія), методика викладання фаху;

спеціалізація «Народний спів» – фах (сольний спів), хоровий клас, хорознавство, історія та теорія виконавства (за фаховим спрямуванням), методика роботи з вокальним ансамблем, історія розвитку вокальних шкіл світу, методика викладання вокалу, вокальний ансамбль, сольно-ансамблевий практикум, сценічна культура, музичний фольклор, транскрипція народної музики, стильові особливості народного мелосу, аналіз народно-музичного твору, основи обробки народної музики, фольклористика (методика і методологія).

Навчальний процес кафедри забезпечують відомі майстри музичного мистецтва, знавці народного співу та дослідники музично-етнографічних традицій.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA