Факультет музичного мистецтва

​​​​

ЛАБОРАТОРІЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Професійно-практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчальної роботи і здійснюється з метою набуття студентами професійних навиків в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Лабораторія професійно-практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом факультету музичного мистецтва, що організовує і проводить ознайомлення студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей 025 «Музичне мистецтво», 6.020204 «Музичне мистецтво» і 6.020104 «Народна художня творчість» зі специфікою майбутнього фаху.

Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки музикантів – бакалаврів і музикантів - магістрів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва і державного управління.

Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації молодих фахівців після закінчення університету до сучасних умов діяльності у сфері музичного мистецтва і народної художньої творчості.

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

- оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;

- отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;

- самовдосконалення у професійній майстерності.

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і  навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у  реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ:

 • організація проходження всіх видів практик студентів на високому рівні;
 • аналіз якості проходження практики студентами на базах практик;
 • дослідження інноваційних засад формування вмінь і навичок, певного досвіду практичної діяльності, соціально-економічного спілкування, зорієнтованих на стимулювання самоосвіти студентів та вміння використовувати набуті знання в нових ситуаціях;
 • створення ефективної системи закріплення студентів за базами практик, що забезпечить формування позитивних професійних ціннісних навичок;
 • організація співробітництва з фахівцями музичної галузі, з метою зацікавлення студентів в отриманні практичних знань, організації навчальної діяльності з врахуванням сучасних інноваційних технологій та тенденцій розвитку галузі;
 • пошук нових форм та методів професійної підготовки студентів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЛАБОРАТОРІЇ Є:

 • відбір і підготовка баз для повноцінного проходження практик студентами факультету музичного мистецтва;
 • збір інформації, стосовно вивчення баз практик для професійно-практичної підготовки студентів, проведення аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних;
 • укладення угод з закладами музичного мистецтва і народної художньої творчості на предмет проведення практики студентів;
 • контроль за виконанням програм практик студентами та своєчасного представлення студентом звіту про проходження практики;
 • висвітлення організації професійно-практичної підготовки студентів факультету у засобах масової інформації;
 • створення студентських гуртків, секцій тощо, зорієнтованих на розширення практичних навиків, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;
 • створення умов для отримання першого робочого місця випускниками навчальних закладів, впровадження системи наставництва.

ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ: підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками. Лабораторія професійно-практичної підготовки факультету музичного мистецтва створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в провідних закладах музичного мистецтва і народної художньої творчості. Це допомагає студентам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити із структурою підприємств, функціональними процесами та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність. Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути навики прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.

АДРЕСА ЛАБОРАТОРІЇ: вул. Чигоріна, 20, ауд. 51

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49(096) 391-28-91(098) 398-20-30 Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Консультуємо абітурієнтів за телефонами: (067) 314-49-10

✔  артист-вокаліст естрадного співу
Консультує: Попова Алла Борисівна, тел. (050) 207-37-73

✔  керівник капели бандуристів, артист оркестру / ансамблю / капели бандуристів, диригент, викладач
Консультує: Дорофєєва Вероніка Юріївна, тел. (068) 776-07-08

✔  керівник народного хору, диригент, артист хору, соліст-вокаліст, викладач
Консультує: Скопцова Олена Михайлівна, тел. (067) 920-65-74

✔  керівник фольклорного ансамблю, артист ансамблю, викладач
Консультує:
Сінельнікова Валентина Володимирівна, тел. (098) 398-20-30

✔  керівник академічного хору, диригент, артист хору, соліст-вокаліст, викладач​
Консультує: Кречко Наталія Михайлівна, тел. (067) 279-73-74