Факультет музичного мистецтва

      ​​

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ – ДЕНЬ ПЕРШИЙ

На факультеті музичного мистецтва – свято: розпочалася державна атестація цьогорічних випускників освітнього ступеня «бакалавр»!

Згідно програми підготовки бакалаврів – музикантів у КНУКіМ комплексний кваліфікаційний іспит з фаху, що підсумовує 4-річну програму підготовки, складається із двох частин: теоретичної і практичної. Теоретична частина (тестування) передбачає перевірку підсумкових знань випускників з дисциплін музично-теоретичного циклу (теорія музики, аналіз музичних творів, гармонія, музична педагогіка і психологія, історія музики та ін.) та музично-практичного циклу (історія та теорія виконавства (за фаховим спрямуванням), методика роботи з колективом (за фаховим спрямуванням) та ін.

Після успішного складання тестування розпочалася практична частина державної атестації. Отже 5-ого червня свої підсумкові атестаційні програми демонстрували фольклористи – випускники 4-го курсу. Різноманітні регіональні програми підготували кнукімівські фольклористи: на матеріалах, зібраних власне цьогорічними випускниками на Чернігівщині, Вінниччині, Житомирщині, у Запоріжжі, на Полтавщині, Київщині та інших регіонах України, нашими бакалаврами – фольклористами були підготовлені (записані під час фольклорних експедицій, розшифровані і самостійно вивчені із творчими колективами) цікаві і змістовні підсумкові атестаційні роботи. До їх реалізації були залученими усі курси – від першого до п’ятого (студенти магістратури), що надзвичайно приємно констатувати, адже лише спільною працею ми можемо долучитися до збереження унікального пласту культури українського народу – його фольклорної спадщини.

Захист бакалаврських робіт фольклористів КНУКіМ відбувся у концертній залі Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, членами атестаційної комісії були найвідоміші українські фольклористи – теоретики і практики, зокрема: доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент АМ НАН України Софія Грица, завідувач науково-методичного відділу Національного музею архітектури та побуту України у с. Пирогів Інна Кукліна, заслужений працівник культури України професор Іван Сінельніков, кандидат мистецтвознавства доцент Маргарита Скаженик та інші.

У цей же день у Національному музеї книги (Києво-Печерська Лавра) свої творчі звіти за бакалаврські роки навчання демонстрували студенти – вокалісти спеціалізації «народний спів». Члени атестаційної комісії, а ними були, зокрема, Народні артисти України, професори Олександр Гурець, Поліна Павлюченко, Наталія Цюпа, кандидати мистецтвознавства Олена Скопцова, Юлія Симеонова, заслужений діяч мистецтв Наталія Регеша та інші, відзначили високий рівень вокальної і акторської майстерності цьогорічних випускників і побажали їм подальшої плідної і активної фахової реалізації.

На здобуття кваліфікації «диригент» студентам – бандуристам, згідно програми фахової підготовки, потрібно під час підсумкової атестації складати додатковий іспит – диригування (за вибором студента). Цим скористалися кілька цьогорічних бакалаври спеціалізації «бандура і кобзарське мистецтво», які знову ж таки 5-го червня склали цей іспит і отримали позитивні оцінки від фахової комісії, членами якої були професори: заслужений артист України Андрій Іваниш, заслужені діячі мистецтв України кандидат мистецтвознавства Надія Брояко і Володимир Курач, народний артист України Володимир Єсипок та інші.

Отже, бакалаврські перегони під назвою «Державна атестація» на ФММ КНУКіМ розпочалися! Усім випускникам успіху! І до зустрічі у магістратурі!

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​