Факультет музичного мистецтва

      ​​

АБІТУРІЄНТУ: ЯК РОЗРАХУВАТИ СЕРЕДНІЙ БАЛ АТЕСТАТА

Під час подання заяви до університету – як в електронному, так і в паперовому вигляді – випускникам шкіл, які вступатимуть до закладів вищої освіти, потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата (цьогоріч – свідоцтва про повну загальну середню освіту!). При цьому середній бал атестата не вноситься в додаток до атестата.

Порядок розрахунку середнього бала атестата визначено в «Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі»: http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/24413/ Відповідно до порядку, середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов'язково потрібно перевірити, по правильній методиці він розрахований. Якщо за неправильною, то абітурієнтові потрібно самостійно розрахувати бал за правильною методикою і вказувати його при поданні заяв про вступ. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним. У разі подачі заяв в електронному вигляді абітурієнт вносить середній бал в особистому кабінеті. Якщо потім абітурієнт знайде помилку в розрахунку, то може самостійно її виправити до подання першої заяви. Уважно розрахуйте свій середній бал відповідно до встановленого порядку! Деталі за посиланням: http://ru.osvita.ua/consultations/bachelor/7132/

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA

Консультуємо абітурієнтів за телефонами:
098-398-20-30 - Сінельнікова Валентина Володимирівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "музичний фольклор")
067-920-65-74 - Скопцова Олена Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (народний хор)")
067-279-73-74 - Кречко Наталія Михайлівна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "диригентсько-хорове мистецтво (академічний хор)")
068-776-07-08 - Дорофєєва Вероніка Юріївна (освітній ступінь "Бакалавр", спеціалізація "бандура і кобзарське мистецтво")
067-466-38-97 - Остапенко Лариса Вікторівна (освітній ступінь "Магістр")​