Факультет музичного мистецтва

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

“Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття)”

В сучасних умовах загострення політичних, соціальних протиріч, загальних негараздів економічного характеру, маргіналізації культурних цінностей, важливого значення набувають наукові праці, в яких автори звертаються до історичного минулого, культурних витоків, національних традицій, етнокультурних і етнохудожніх цінностей української нації. До них належить і монографія О.М. Скопцової “Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття)”, у якій на основі значного масиву історичних і культурологічних матеріалів осмислюються національні культуротворчі процеси і мистецькі тенденції, аналізуються художні явища і здобутки української музичної культури зазначеної доби.

Вагомий історичний матеріал, обробка і систематизація джерел, введення до культурологічного обігу маловідомих фактів, що супроводжуються коментарями автора, узагальнення мистецького досвіду ранніх професійних хорових колективів, художньо-стильових особливостей сучасних народних хорових колективів, - визначають наукову новизну даної роботи. Скопцова О.М. досліджує народне хорове виконавство з позиції комплексного підходу, а саме: культурно-історичні витоки, форми фольклорного виконавства, становлення аматорської народної хорової творчості, професіоналізація народного хорового мистецтва, розвиток етностильових тенденцій у народному хоровому виконавстві на сучасному етапі. Мистецтвознавчий аналіз професійних народних хорових колективів дає змогу визначити провідні жанрово-стильові ознаки їх репертуару і специфіку виконавства, тісні зв’язки з композиторською творчістю, а також розглядати їх діяльність як «живий» динамічний нелінійний процес.

Узагальнюючи науковий досвід та історичну виконавсько-хорову практику, автор аналізує народне хорове виконавство в його цілісності й дискретності, розмаїтті форм, видів, стилів. Розкриття теоретичних аспектів народного хорового виконавства, і, зокрема, спроба наукового тлумачення категорій і понять дозволило автору більш глибоко і ґрунтовно розкрити сутність феномену українського народного хорового мистецтва.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: GRUCYNJ@I.UA