Сінельнікова Валентина Володимирівна

Сінельнікова Валентина Володимирівна

Заступник декана факультету музичного мистецтва з навчальної і навчально-виховної роботи.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Кандидат історичних наук, доцент. Дослідник історії східної української діаспори, автор монографій «Традиційна культура та побут українців Волгоградської області (кінець ХУІІ – початок ХХІ століття)» (2010) та «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення) (2017), понад 80-ті статей в наукових і науково-популярних виданнях України і Росії, співавтор і літературний редактор кількох науково-довідникових видань з питань культури та побуту українців Нижнього Поволжя, а також історії та теорії виконавської фольклорної традиції та методики опрацювання традиційного музичного матеріалу у молодіжних фольклористичних колективах.​