Формуємо індивідуальну освітню траєкторію

9 травня 2022 року на факультеті музичного мистецтва відбулися онлайн-конференції з вибіркових навчальних дисциплін на 2022-2023 навчальний рік. Студенти 1-го, 2-го і 3-го курсів ОР «Бакалавр» усіх освітньо-професійних программ ФММ КНУКіМ та студенти 1-го курсу ОС «Магістр» ОПП «Музичне мистецтво» мали змогу ознайомитися з переліком та презентаціями освітніх компонет вибіркового блоку на наступний навчальний рік.

онлайн конференція

онлайн конференція

онлайн конференція

Кожна освітньо-професійна програма підійшла відповідально і творчо до організації zoom-конференції – знайомства студентів з дисциплінами вибіркового блоку. Гаранти ОПП організували запис та демонстрацію перезентацій, а також ознайомлення з особливостями кожної вибіркової дисципліни в усній формі та викладачами, що забезпечують викладання вибіркових курсів. До здобувачів вищої освіти також було доведено основні розділи Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір навчальних дисциплін в Київському національному університеті культури і мистецтв.

онлайн конференція

онлайн конференція

онлайн конференція

онлайн конференція

Конференції з вибіркових дисциплін на найступний навчальний рік для майбутніх студентів – другокурсників, третьокурсників і четвертокурсників організували і провели Гаранти освітньо-професійних програм: «Диригентсько-хорове мистецтво (академічне)» - завідувачка кафедри музичного мистецтва, заслужена артистка України доцент Наталія Кречко; «Диригентсько-хорове мистецтво (народне)» - кандидат мистецтвознавства доцент Олена Скопцова; «Бандура і кобзарське мистецтво» - кандидат мистецтвознавства доцент Вероніка Дорофєєва; «Музичний фольклор» - кандидат історичних наук доцент Валентина Сінельнікова. До участі в заході були долучені фахові викладачі ФММ КНУКіМ.

онлайн конференція

онлайн конференція

онлайн конференція

Здобувачі вищої освіти були ознайомлені з широким спектром дисциплін вибіркового блоку. Комунікація на конференціях ґрунтувалася на засадах студентоцентрованого підходу і вільного творчого навчання, що гарантує студентам побудову індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням власного потенціалу, особистісного зростання та своїх професійних інтересів. Усіма спікерами було наголошено, що вибір дисциплін може здійснюватися у різних блоках навчального плану, зокрема, як фахового, так і гуманітарного, за допомогою яких набуваються неспеціалізовані компетентності; важливі для кар’єрного зростання, набуття надпрофесійних навичок, необхідних для соціалізації (soft skills). Отже, перші етапи відповідального вибору студентів – знайомство з дисциплінами блоку вільного вибору на наступний навчальний рік – здійснено. Тривають консультації, обговорення в академічних групах, підготовка до власне вибору. Усім успіхів!

онлайн конференція

онлайн конференція

онлайн конференція