Літня сесія - 2022

У студентів факультету музичного мистецтва КНУКіМ почалася літня заліково-екзаменаційна сесія за 2021 – 2022 навчальний рік. Сесія в навчальних закладах – гаряча пора для студентів. Саме цей період вважається найскладнішим в житті учнів. Будь-яка сесія вимагає не тільки підтягти «хвости» з деяких предметів, але і показати викладачам всі свої знання, накопичені за семестр, а також успішно скласти іспити, щоб продовжити навчання у вищому навчальному закладі.

літня сесія

літня сесія

Що означає слово «сесія»? Слово «сесія» походить від латинського sessiō, що перекладається як «засідання» або «сидіння». Його прототипом є дієслово праіндоєвропейської мови sedeō, що означає «сидіти», «засідати». У багатьох державах світу слово «сесія» вживається в основному щодо групи людей, які збираються разом для обговорення будь-яких питань, а в країнах пострадянського простору топонім прижився в якості позначення перевірки знань у ЗВО.

літня сесія

літня сесія

літня сесія

Що таке сесія в університеті? Сесія в університеті – це період іспитів з основних дисциплін, що викладаються протягом навчального року. Її головна мета – перевірити вміння, знання та навички студентів. Успішне складання сесії дозволяє перейти в наступний семестр і отримувати стипендію, а згодом – бути допущеним до захисту диплома. Для всіх навчальних закладів хороша успішність студентів відіграє важливу роль, адже в такому випадку підвищується рейтинг ЗВО і, відповідно, зберігається його фінансування з бюджету. При цьому не варто думати, що викладачі будуть навмисно завищувати оцінки – сучасна система тестування і рейтингів допомагає підійти до оцінювання з об’єктивністю і неупередженістю. Усім гарної сесії, дорогі студенти факультету музичного мистецтва КНУКіМ!

літня сесія

літня сесія