Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії

Матеріали міжнародної конференції

Побачила світ збірка матеріалів цьогорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії» / Materials of the International scientific-practical conference «Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological», організатором якої є факультет музичного мистецтва КНУКіМ. Щороку конференція проводиться музикантами КНУКіМ у співпраці з нашими колегами з Азербайджану, Словаччини, Угорщини, Польщі та інших країн світу. Цього року конференція відбулася в онлайн-форматі, записи пленарного засідання та секційних дискусій розміщено на ютуб-каналі ФММ КНУКіМ. У збірнику представлено тези доповідей докторів та кандидатів наук, здобувачів наукових ступенів, фахівців-практиків за профілем, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, які є результатом сучасних теоретичних досліджень та практичних пошуків у мистецьких, педагогічних, культурологічних аспектах музичної культури, що можуть бути цікавими для дослідників, теоретиків і практиків у галузі культури і мистецтва.