Студентська наука - 2022

На факультеті музичного мистецтва КНУКіМ відбулася щорічна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, магістрантів та аспірантів «Молода музикологія КНУКіМ – 2022. Наука і практика». В сучасних воєнних реаліях секційні засідання конференції відбулися у заочному форматі. На секції «Диригентсько-хорове мистецтво (академічне)» свої виступи проголосили близько 10 бакалаврів - здобувачів вищої освіти освітньої програми, а також магістрантів і аспірантів. Науковий керівник секції - Наталія Кречко, завідувач кафедри музичного мистецтва ФММ КНУКіМ, Гарант названої освітньої програми, заслужена артистка України, доцент.

Секція «Музичний фольклор» - технічний модератор (монтаж) - Катерина Кердан, студентка 4-го курсу ФММ КНУКіМ, група ТФ-39, освітня програма "Музичний фольклор", студдекан факультету. Науковий керівник секції музичної фольклористики - Маргарита Скаженик, кандидат мистецтвознавства доцент. Гарант освітньої програми "Музичний фольклор" - кандидат історичних наук доцент Валентина Сінельнікова. Свої виступи проголосили близько 10 бакалаврів - здобувачів вищої освіти названої освітньої програми, а також магістранти і аспіранти.