Звітна наукова конференція молодих науковців КНУКіМ

В Університеті культури відбулася звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Молодіжна наука КНУКіМ – 2021. Культурно-мистецька освіта у викликах часу». Організаторами заходу виступили Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство Київського національного університету культури і мистецтв. Участь в конференції взяли представники наукового товариства молодих вчених факультету музичного мисецтва КНУКіМ.

конференція Молодіжна наука КНУКіМ

Основна мета конференції – виявлення і залучення активних, талановитих студентів до наукової дискусії і налагодження між ними комунікації задля об’єднання та створення креативного освітньо-наукового простору, стимулювання й підтримка здобувачів вищої освіти у реалізації їх науково-творчого потенціалу та активізація наукової діяльності в Київському національному університеті культури і мистецтв в цілому. Почесний гість конференції – голова Ради молодих учених при МОН України Олеся Ващук.

Михайло Михайлович Поплавський

Під час конференції розглядались питання сучасного стану та перспектив розвитку освіти у сфері культури і мистецтва, особливості освітнього процесу КНУКіМ, дистанційна освіта у сфері культури і мистецтва, науково-творчі досягнення здобувачів вищої освіти Університету, створення в КНУКіМ ефективної системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності в освітньому процесі, міжнародний досвід здобувачів вищої освіти КНУКіМ. На наших фотографіях – аспірант КНУКіМ 1-го року навчання, ассистент кафедри музичного мистецтва Олександр Кравчук, який на цій конференції виступив з доповіддю на тему: «Михайло Кречко: творча біографіка Митця у соціокультурному вимірі» (науковий керівник Тетяна Гуменюк, доктор філософських наук, професор, проректор КНУКіМ з наукової роботи).

конференція Молодіжна наука КНУКіМ