Лабораторія науково-методичного забезпечення

Факультету музичного мистецтва є аналітичним центром із наукової та методичної роботи, формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження прогресивних форм і методів навчання, підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу і наукової роботи.

Лабораторія підпорядкована декану Факультету музичного мистецтва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ:

вивчення, узагальнення, розповсюдження новітнього досвіду науково-методичної роботи, сучасних методів організації й інтенсифікації навчального процесу;

надання методичної допомоги професорсько-викладацькому складу ФММ із впровадження у навчальний процес новітніх методів наукової організації навчальної та виховної роботи;

вивчення стану методичного забезпечення навчального процесу та координація розробки методичних матеріалів і рекомендацій з наукової організації навчального процесу;

організація проведення планових навчально-методичних конференцій, семінарів викладачів факультету з питань удосконалення навчально-методичного забезпечення та наукової роботи;

забезпечення планування видання рукописів навчальних посібників і навчально-методичної документації, яка розробляється викладачами факультету;

здійснення інформаційного забезпечення процесу підготовки викладачами факультету наукових праць (статей, монографій);

здійснення систематичного контролю за методичним забезпеченням навчального процесу з боку викладачів факультету;

сприяння участі професорсько-викладацького складу у вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Лебідь Юлія Сергіївна

Завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення ФММ КНУКіМ.

facebookinstagramyoutube

Кандидат педагогічних наук («Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах», 2007), доцент Київського національного університету культури і мистецтв. Входить до складу Науково-методичної комісії (підкомісії) Сектору вищої освіти Науково-методичної Ради МОН (рівень перший (бакалаврський), галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво».

Викладає дисципліни «Історія мистецтв», «Історія музики (української та світової», «Сучасна музика».