Грица Софія Йосипівна

Грица Софія Йосипівна

Фольклористка, музикознавець, етномузиколог, етнокультуролог, славістка, доктор мистецтвознавства, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Лауреат Премій ім. Б. Асаф'єва (1991), ім. М. Лисенка (1999) та НАНУ ім. Ф. Колесси (1999). Член НСКУ (1973). Член-кореспондент Академії мистецтв НАН України (2011). Авторка численних праць з теорії та історії словесно-музичного і музичного фольклору, фольклористики та музикознавства. Розробила теорію пісенної / фольклорної парадигми як сукупності варіантів одного пісенного зразка, що утворилися внаслідок його трансформацій у процесі просторово-часового руху під впливом модусів мислення середовищ; визначила рівні їх ідентифікації за семантикою і структурою; простежила динамічні модифікації фольклору в автохтонних, міграційних та іміграційних середовищах; першою здійснила соціологічні дослідження фольклору в т. зв. «інтегрованих» середовищах. Запропонувала метод парадигмального дослідження пісенності, залежної від регіональних модусів мислення, вивчення укр. епіки як системи («Мелос української народної епіки», 1979, 2015).

Вивчала проблеми міжетнічних контактів на пограниччях. Ці ідеї наскрізно проходять у значній кількості наступних робіт, зокрема монографіях «Методологические проблемы изучения межэтнических связей в фольклоре» (1987), «Час і простір у фольклорі, його стратифікація в зв'язку з етнографічним регіонуванням України» (1996) тощо. Започаткувала соціологічні дослідження фольклору інтегрованих середовищ. Започаткувала анкетне опитування для з'ясування місця фольклору в контексті культурних інтересів робітничого середовища новобудов; провела експеримент, дослідження для виявлення «модусів мислення» представників різних локальних осередків; динаміки фольклору на міжетнічних пограниччях та у процесі демограф, міграцій. Брала участь у VI, VII, IX, X–XII Міжн. з'їздів славістів. В 1979–1993 вела активну популяризаторську роботу на радіо у циклах «З народних джерел», «Золоті ключі», «Дзвонкова криниця», на ТБ «Перлини душі народної» тощо, здійснивши понад 300 радіо і телепередач, що мали значний вплив на відроження автентичного фольклору в Україні та активізацію фольклорист. роботи. Автор понад 300 статей у журналах, вітчизн. і заруб. енциклопедіях.