Нарожна Надія Іванівна

Нарожна Надія Іванівна

Український хоровий диригент, кандидат педагогічних наук (1985), доцент (1991), заслужений працівник культури України (2001), член Національної всеукраїнської музичної спілки

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

На кафедрі хорового диригування КНУКіМ (нині кафедра музичного мистецтва) працює з 1973 року: викладач, старший викладач, доцент, заступник завідувача кафедри (1989-1997), заступник декана, декан факультету музичного мистецтва (1999-2007).

Викладає: фах (диригування), читання вокально-хорових дисциплін, хорове аранжування, методику викладання фахових дисциплін, керує магістерськими творчими проєктами.

Коло наукових інтересів: музична педагогіка (методика і практика), дослідження стану і тенденцій розвитку хорового мистецтва.