Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, керівник хору, артист хору, соліст – вокаліст, викладач фахових дисциплін

Мета програми

підготувати висококваліфікованих, фахово-компетентних, інноваційно зорієнтованих, конкурентоздатних фахівців диригентсько-хорового мистецтва (академічного) відповідно до вимог державного стандарту вищої освіти України в галузі музичного мистецтва із широким доступом до працевлаштування у виконавській, музично-педагогічній, організаційно-управлінській, просвітницькій сферах культурного життя; сформувати і розвинути у студентів інтелектуальні, творчі та соціально-особистісні якості, що формують поліфункціональність диригентсько-хорового фаху для подальшої багатовекторної діяльності у галузі культури і музичного мистецтва.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мистецький і музично-просвітницький

 • вивчення і формування духовних потреб різних соціальних груп та вікових категорій суспільства в музично-просвітницькій діяльності;
 • розробка і реалізація просвітницьких проектів з метою популяризації музичного мистецтва, культури і освіти у широких колах суспільства із залученням сучасних ЗМІ та соціальних мережах;
 • участь у суспільних дискусіях з питань розвитку музичного мистецтва і освіти;

Музично-педагогічний

 • формування у здобувачів освіти здатності до викладацької діяльності у художньо-естетичній, музичній,  мистецькій сфері;
 • організація і планування навчально-виховного процесу з використанням новітніх технологій музично-освітнього навчання, спрямованих на кінцевий результат з проекцією на сучасну професійну проблематику і конкурентноздатність в умовах сьогодення;
 • засвоєння принципів взаємодії з громадськими, освітніми та дослідницькими організаціями, дитячими, художньо-творчими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності;
 • використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;
 • здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри;

Музично-виконавський

 • участь у художньо-мистецькому житті суспільства;
 • створення художньо-освітнього середовища через концертно-виконавську діяльність, формування репертуарної політики вокально-хорових колективів академічного спрямування;
 • здійснення фахових консультацій в підготовці творчих проектів у галузі музичного мистецтва і культури;

Організаційно-управлінський

 • здійснення функцій керівника структурних підрозділів у державних і муніципальних органах управління культури, творчих спілках і товариствах;
 • розробка та реалізація творчих проектів (концертів, фестивалів, конкурсів, майстер-класів, ювілейних заходів тощо);
 • керівництво вокально-хоровим колективом;
 • робота з авторами (композиторами, аранжувальниками), взаємодія з фахівцями споріднених професій (режисерами, звукорежисерами, хореографами, сценографами тощо).

НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

Керівник хору (вокального ансамблю)

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Артист-соліст (хору)

Керівник музичний

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

Спеціальність - 025 «Музичне мистецтво»

Мотиваційний лист

Національний
мультипредметний тест

Творчий конкурс

Запрошуємо на навчання у кращому мистецькому вищому навчальному закладі України!

*Згідно консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".

нагорода