Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, керівник хору, артист хору, соліст – вокаліст, викладач фахових дисциплін

Мета програми

підготувати висококваліфікованих, конкурентноздатних фахівців з диригентсько-хорового мистецтва (народного) відповідно до вимог державного стандарту вищої освіти України в галузі музичного мистецтва із широким доступом до працевлаштування у виконавській, музично-педагогічній, організаційно-управлінській, просвітницькій сферах культурного життя.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мистецький і музично-просвітницький

Вивчення і формування духовних потреб різних соціальних груп та вікових категорій населення у музично-просвітницькій діяльності; розробка і реалізація просвітницьких проектів з метою популяризації музичного мистецтва, культури і освіти у широких колах суспільства із залученням сучасних ЗМІ.

Музично-педагогічний

Використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій; здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри.

Музично-виконавський

Створення художньо-освітнього середовища через концертно-виконавську діяльність, участь у формуванні репертуарної політики творчих колективів; здійснення професійних консультацій в підготовці творчих (у т. ч. сольно-виконавських) проектів у галузі музичного мистецтва і культури.

Організаційно-управлінський

Здійснення функцій керівника структурних підрозділів у державних і муніципальних органах управління культури в організаціях сфери культури і мистецтва, творчих спілках і товариствах; розробка та реалізація творчих проектів (концертів, фестивалів, конкурсів, майстер-класів, ювілейних заходів тощо); керівництво художньо-творчим колективом (хором / вокальним ансамблем) тощо.

НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

Артист-соліст (хору)

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Керівник хору (вокального ансамблю / фольклорного колективу)

Керівник музичний

СЕРТИФІКАТИ ЗНО 2022

Спеціальність - 025 «Музичне мистецтво»

Українська мова і література

Історія України

або математика, або іноземна мова

Творчий конкурс

Запрошуємо на навчання у кращому мистецькому вищому навчальному закладі України!

*Згідно консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".

нагорода