Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, керівник хору, артист хору, соліст – вокаліст, викладач фахових дисциплін

Мета програми

підготувати висококваліфікованих, конкурентноздатних фахівців, спроможних ефективно пропагувати національний народнопісенний музичний продукт в сфері диригентсько-хорового мистецтва (народного) відповідно до вимог державного стандарту вищої освіти України в галузі музичного мистецтва із широким доступом до працевлаштування у виконавській, музично-педагогічній, організаційно-управлінській, просвітницькій сферах культурного життя; сформувати і розвинути у здобувачів комплекс інтелектуальних, творчих та соціально-особистісних якостей, що сприяють глибинному розумінню традицій національної музичної культури в контексті історичного розвитку та сьогодення диригентсько-хорового народного мистецтва, фаховому зростанню у творчій, науковій та соціокультурній діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мистецький і музично-просвітницький

Вивчення і формування духовних потреб різних соціальних груп та вікових категорій суспільства у сфері музично-просвітницької діяльності; розробка і реалізація народнопісенних хорових просвітницьких проектів з метою популяризації музичного мистецтва у широких колах суспільства із залученням сучасних ЗМІ.

Музично-педагогічний

Використання можливостей музично-освітнього середовища з метою створення оптимальних умов для розкриття індивідуальних здібностей здобувачів та надання їм високого ступеня фахової ерудиції, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій; здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього розвитку і професійної кар'єри в галузі народнопісенної хорової діяльності.

Музично-виконавський

Створення художньо-освітнього середовища мистецькими засобами хорової народнопісенної концертно-виконавської діяльності, участь у формуванні репертуарної політики творчих колективів; здійснення професійних консультацій в підготовці творчих (у т. ч. сольно-виконавських) проектів у сфері народнопісенного виконавства: хорового, сольно-ансамблевого, пропагуючи музичний продукт (народну пісню в авторських обробках та пісенну спадщину українських композиторів) у галузі музичного мистецтва і культури.

Організаційно-управлінський

Здійснення адміністративних функцій керівника структурних підрозділів у державних і муніципальних органах управління культури в організаціях сфери культури і мистецтва, творчих спілках і товариствах; створення художнього освітнього середовища через концертно-виконавську діяльність (концерти, фестивалі, конкурси, майстер-класи, ювілейні заходи тощо); керівництво музично-освітянським осередком (вокально-хорова студія) та художньо-творчим колективом (хором / вокальним ансамблем); участь у формуванні репертуарної політики творчих колективів у жанрі народнопісенного хорового мистецтва.

НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

Артист-соліст (хору)

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Керівник хору (вокального ансамблю / фольклорного колективу)

Керівник музичний

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

Спеціальність - 025 «Музичне мистецтво»

Мотиваційний лист

Національний
мультипредметний тест

Творчий конкурс

Запрошуємо на навчання у кращому мистецькому вищому навчальному закладі України!

*Згідно консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".

нагорода