Богоніс Петро Леонтійович

Богоніс Петро Леонтійович

Декан факультету музичного мистецтва КНУКіМ.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор. Голова профспілкового комітету  професорсько-викладацького складу університету. З 1986 року на викладацькій посаді в КНУКіМ. Працював викладачем спеціальних музичних дисциплін, диригентом оркестру народних інструментів. В цей період займається концертною діяльністю. Веде активну наукову роботу, автор багатьох наукових статей, монографій з теорії та історії музичної педагогіки.

Вперше науково обґрунтував та практично довів оригінальний метод гри та співу при навчанні на музичних інструментах дітей підліткового віку з недостатніми музичними здібностями. В своїй діяльності намагається впроваджувати в практику сучасні підходи в організації учбового процесу на факультеті, вивчає досвід європейських та світових подібних навчальних закладів. Прибічник демократичних, ліберальних течій у вихованні та навчанні.