Бородій Дарина

Бородій Дарина Сергіївна

Голова креативної групи факультету музичного мистецтва КНУКіМ, студентка 3-го курсу групи ТФ-39.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science