Сінельнікова Валентина Володимирівна

Сінельнікова Валентина Володимирівна

Заступник декана факультету музичного мистецтва з навчальної і навчально-виховної роботи.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Кандидат історичних наук, доцент, гарант освітньої програми «Музичний фольклор». Дослідник історії східної української діаспори, автор монографій: «Традиційна культура та побут українців Волгоградської області (кінець ХУІІ – початок ХХІ століття)» (2010) та «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення) (2017). Автор понад 80-ті статей у фахових і науково-популярних виданнях України, Румунії, Чехії, Канади (у т. ч. Scopus, WOS), співавтор і літературний редактор кількох науково-довідникових видань з питань культури та побуту української діаспори, історії та теорії виконавської фольклорної традиції та методики опрацювання традиційного музичного матеріалу у молодіжних фольклористичних колективах.