Академічна мобільність студентів – музикантів КНУКіМ

12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність». Ключовими аспектами цього положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу, що є важливим кроком у процесі імплементації Закону України “Про вищу освіту” та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

Черкашин Кирило

Шляхом активізації здійснення заходів академічної мобільності студентів розвивається факультет музичного мистецтва КНУКіМ. У травні 2021 року група студентів, магістрантів і аспірантів ФММ КНУКіМ пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів», організатором якого став Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (Республіка Польща) та IESF - Міжнародна фундація науковців та освітян:

Сінельніков Володимир

Рубан Софія

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включала в себе виконання навчального навантаження, що становило 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота – 13 годин. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) проводилося за наступною тематикою: майбутнє освіти та методологія наукового дослідження; дистанційне навчання з використанням хмарних сервісів Zoom та Moodle; особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та Google для дистанційного навчання; планування власної кар’єри за допомогою використання хмарних сервісів.

сертифікати

Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару), який отримали усі учасники (а їх від факультету музичного мистецтва КНУКіМ було близько 20!), є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО. Вітаємо!

сертифікати